De Heimschool wordt een landelijke leergemeenschap voor thuiszitters en kinderen die in die situatie terecht lijken te komen.

De Heimschool is anders dan andere scholen.

 • Hier ligt de sturing bij de ouders en leerlingen.
  • Hier is een grote mate van ouderparticipatie en -sturing vanzelfsprekend, wij volgen.
  • Hier wordt gewerkt vanuit de behoeften en initiatieven van ouder en leerling.
  • Hier worden ouders ontzorgd naar behoefte.
  • Hier worden ouders niet in de criminele hoek gezet wanneer ze opkomen voor (het welzijn van) hun kinderen, maar naar ze geluisterd.
 • Hier is een netwerk voor leerlingen en voor ouders.
 • Hier is thuisonderwijs gewoon.
 • Hier kan zowel digitaal als fysiek onderwijs worden gevolgd.
 • Hier is het onderwijsaanbod als een buffet: Heimschool biedt een assortiment aan, de leerlingen (met hun ouders) kiezen.
 • Hier zijn geen gedwongen jaarlaagklassen, dus leerlingen kunnen voor elk vak of project hun eigen moment en tempo kiezen.
 • Hier wordt slechts getoetst en met cito’s en centrale examens meegedaan zover als nodig voor de instanties of bekostiging en zover als wenselijk is door ouders en leerlingen.